Kontrola stanu pomieszczeń KSW PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mariusz Cieślicki   
poniedziałek, 23 kwietnia 2012 10:29

logo_art


 

Zgodnie z dyspozycją Walnego Zgromadzenia do dnia 19.05.2012 r. przeprowadzona będzie kontrola stanu technicznego pomieszczeń oraz domków przekazanych w użytkowanie członkom klubu. Każdy członek u którego stwierdzone zostaną nieprawidłowości otrzyma pisemny zakres prac do wykonania wraz z terminem ich zakończenia.

Jeżeli w terminie wyznaczonym przez Zarząd nie zostanie wykonany remont (zakres prac) - zgodnie z wolą Walnego Zgromadzenia - pomieszczenie zostanie odebrane, aby nie uległo dalszej dewastacji.